Cestovní pojištění 
AXA Assistance

Cestovní pojištění Axa Assistance

Nabízíme vám jistotu, že se o vás postaráme na vaší dovolené.

Cestovní pojištění může zamezit zbytečným výdajům a pomoci při nenadálých komplikacích na cestách.

  • zvýhodněná sazba pojistného pro děti do 15 let
  • unikátní komplexní pojištění s nejvyšším krytím léčebných výloh
  • celosvětová síť smluvních zdravotnických zařízení
  • česky hovořící asistenční služba k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • jednoduché sjednání během několika minut
  • automaticky pojištěná rizika spojená s rekreačním provozováním běžných sportů
  • připojištění extrémních sportovních aktivit (např. alpinismus, horolezectví, jachting, rafting, potápění)
  • pojištění slunečního svitu v ceně pojištění

Další informace vč. Všeobecných Smluvních Podmínek obdržíte na naší pobočce

FAQ Invia Covid19

1.  Klient se dostane v destinaci do karantény, ne jeho vinou, není nemocný (nebo není známo). Kryje AXA Assistnace výdaje? Myšleno případné náhradní ubytování, testy, léky, stravu, náhradní dopravu domů?

Pokud se klient dostane do karantény a není nemocen (tedy nemá pozitivní test na Covid19), nehradíme vzniklé vícenáklady. Tedy v takovém případě není z cestovního pojištění hrazeno nic, co by souviselo s náklady na karanténu, ubytování, atd.... Obecně hovoříme o tom, že náklady na technickou karanténu (např. preventivní) a s tím související náklady nejsou likvidní z cestovního pojištění.

2.  Dejme tomu, že budou povinné testy před vstupem do letadla / na hranicích. Klientovi vyjde test pozitivní - kryje AXA Assistnace stornopoplatky CK? Co když bude test falešně pozitivní - zjistí se dodatečně, ale klient už nestihne nastoupit na dovolenou?

Pokud klient nebude moci nastoupit cestu v důsledku onemocnění (kam spadá i COVID19) kdy je hospitalizován nebo upoutání na lůžku (což u onemocnění COVID19 je naplněna definice), tak by nárok z pojištění storna cesty byl uznán jako likvidní.

Pokud test bude falešně pozitivní, tedy při následném testu se pozitivní výsledek na Covid19 nepotvrdí, tak i tak bude nárok z pojištění storna cesty likvidní.

3.  Klientovi vyjde pozitivní test na cestě domů, tedy nebude vpuštěn do letadla. Kryje AXA Assistnace veškeré náklady s tím spojené? Ubytování, strava, případný další test, zpáteční letenka?

Pokud je klient nemocen (tedy má pozitivní test na Covid19) a je v karanténě, kryjeme léčebné náklady. V rámci pojištění léčebných výloh jsou kryta všechna obvyklá rizika z PLV. V tomto případě tedy hospitalizace, náklady na léčbu (vč. testů, které jsou vykonány v rámci léčby) a i následná repatriace (doprava pojištěného zpět do vlasti).

Pokud by hospitalizace klienta probíhala např. formou karantény v hotelu, jsou hrazeny i náklady na ubytování. Strava není součástí úhrady nákladů.

4.   Klient v destinaci onemocní - hradí se hospitalizace / repatriace?

Viz. bod 3.