Dovolená 2020

Informace o omezeních v jednotlivých destinací

Vážení klienti,

máme velikou radost, že letošní dovolená bude v zahraničí možná. Během následujících dní/týdnů Vám představíme specifika letošní dovolené a odpovědi na otázky, které Vás zajímají.

Cestování v roce 2020 bude podle tzv Semaforu. Destinace budou rozdělené do 3 častí:

Do zemí s nízkým rizikem, tedy do těch, které budou označeny zelenou barvou, bude možné od 15. června cestovat bez udání důvodu, tedy i na dovolenou, a to bez nutnosti karantény nebo předložení negativního testu. 

Do zemí se středním rizikem (= oranžové) budou platit pro české občany stejná pravidla jako pro cestování do států s nízkým rizikem, tedy cestování bez omezení; pro cizince bude při cestování do ČR platit povinnost předložit negativní test nebo nastoupit do karantény.

Do zemí s vysokým rizikem nákazy (= červené) bude platit povinnost předložit negativní test nebo nastoupit karanténu při návratu do ČR jak pro české občany, tak pro cizince.

Upozorňujeme, že se jedná o opatření ze strany ČR. Jednotlivé vlády v cílových destinacích si vyhrazují právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace cílové destinaci i v zemích, odkud cestovatelé přijíždějí.   

zdroj MZV     aktualizace k 8.10.2020

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky. 

Cestování do jednotlivých destinací v roce 2020

Aktualizace 8.10. : Italská vláda rozhodla o zařazení ČR mezi rizikové země. Toto rozhodnutí znamená povinnost předložit při vstupu na italské území negativní test ne starší než 72 hodin. Případně je možnost provést rychlotesty na letištích s výsledky do půl hodiny, nebo se nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkat na odebrání testu v...

Aktualizace k 30.8.2020: S účinností od 6. 8. 2020 byla Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se 14 denní karanténě po vstupu do Slovinska. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez následné karantény, pokud nebude trvat déle než 12 hodin. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se...

Aktualizace 8.10.: Od 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

Aktualizace k 30.8.2020: S platností od 1. 8. do 31. 8. 2020 je nadále prodloužen dočasný zákaz vstupu všech občanů bez rozdílu národnosti a přes všechny vstupní body. Nicméně toto neplatí pro občany EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zemí Schengenu Podle nařízení ministra zdravotnictví opět platí nošení roušek ve...

Ke vstupu do Chorvatska se nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru. Bude ale po Vás vyžadováno vyplnit formulář, nejlépe online na webových stránkách https://entercroatia.mup.hr/. Pokud to bude možné, vytiskněte si jej a vezměte sebou.

Aktualizace od 25. 9.: Pokud cestujete do Řecka z ČR letecky nebo pozemní cestou, musíte předložit na řecké hranici negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku, a potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu. Povinnost...