Dovolená ve Slovinsku

01.08.2020

Aktualizace k 30.8.2020: S účinností od 6. 8. 2020 byla Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se 14 denní karanténě po vstupu do Slovinska. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez následné karantény, pokud nebude trvat déle než 12 hodin. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování pokud proběhne v časovém rámci menším než 12 hodin.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. 

Ve Slovinsku stále platí povinnost dodržovat hygienická opatření, mezi která patří zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích, dezinfekce rukou atp. Dále je třeba dodržovat pravidla minimálních rozestupů mezi lidmi, alespoň 1,5 m. Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska. Jejich nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země. 

  • Dodržovat hygienické standardy, zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích.
  • Je omezeno shromažďování. Shromáždění více než 10 osob (nejvýše však 50) je možné uskutečnit pouze tehdy, pokud si jeho organizátor vede úplný jmenný seznam všech účastníků, včetně jejich celé adresy a telefonního kontaktu. Na seznamu je rovněž uvedeno, zdali se shromáždění koná v otevřeném nebo uzavřeném prostoru a datum a čas jeho začátku a konce. Národní úřad veřejného zdraví Slovinska (NIJZ) si může tyto informace od organizátora vyžádat. V případě, že si NIJZ seznam nevyžádá, uchovává jej organizátor po dobu jednoho měsíce a následně je skartuje. Shromáždění nelze uskutečnit, pokud během něj není možné dodržet hygienická pravidla NIJZ, vč. bezpečných rozestupů mezi účastníky nejméně 1.5m. 

text převzatý z www.mzv.cz