Dovolená ve Slovinsku

01.08.2020

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. 

Ve Slovinsku stále platí povinnost dodržovat hygienická opatření, mezi která patří zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích, dezinfekce rukou atp. Dále je třeba dodržovat pravidla minimálních rozestupů mezi lidmi, alespoň 1,5 m. Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska. Jejich nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země. 

  • Dodržovat hygienické standardy, zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích.
  • Je omezeno shromažďování. Shromáždění více než 10 osob (nejvýše však 50) je možné uskutečnit pouze tehdy, pokud si jeho organizátor vede úplný jmenný seznam všech účastníků, včetně jejich celé adresy a telefonního kontaktu. Na seznamu je rovněž uvedeno, zdali se shromáždění koná v otevřeném nebo uzavřeném prostoru a datum a čas jeho začátku a konce. Národní úřad veřejného zdraví Slovinska (NIJZ) si může tyto informace od organizátora vyžádat. V případě, že si NIJZ seznam nevyžádá, uchovává jej organizátor po dobu jednoho měsíce a následně je skartuje. Shromáždění nelze uskutečnit, pokud během něj není možné dodržet hygienická pravidla NIJZ, vč. bezpečných rozestupů mezi účastníky nejméně 1.5m. 

text převzatý z www.mzv.cz