Pyramidy v Gíze

09.10.2021

Pyramidové pole v Gíze

Jedno z nejslavnějších archeologických nalezišť  - Gízská nekropole se nachází na okraji Káhiry. Tomuto místu dominují 3 nejznámější pyramidy Chufuova, Rachefova, Mankauerova a sfinga. Pyramidy v Gíze představují jediný ze 7 divů Světa, který je zachovaný až do současnosti. Jsou staré přes 4500 let a reprezentují vlády 4. dynastie, vlády faraonů, jejichž období patřilo k nejslavnějším ve stavbě pyramid. Pyramidy v Gíze byly postupně budovány otcem, synem a vnukem.

Chufuova (Cheopsova) pyramida

Cheopsova pyramida patří se svojí výškou 137,5m mezi nejznámější a největší pyramidu v Gíze. Do pyramidy se vstupuje vchodem, který dal v 9.st.vylámat Chalifa Maamún. Uvnitř navázal na chodbu vybouranou zloději ve středověku. Součástí Chufuova pyramidového komplexu byl zádušní chrám a také tři malé pyramidy, připisované Chufuovým manželkám se svými zádušními chrámy. Uvnitř pyramidy se nachází téměř na samém vrcholu tzv Králova komora.

Králova komora, v níž byl Chufů pravděpodobně pohřben, představuje další z mistrovských děl staroegyptských stavitelů. Stěny komory jsou tvořeny pěti vrstvami přes sebe položených žulových bloků a strop tvoří devět překladů z červené asuánské žuly. U západní stěny Královské komory se nachází žulový sarkofág o rozměrech 2,28 x 1,04 x 0,98 m.. Původně byl uprostřed místnosti. Byl nalezen již prázdný. 

Rachefova pyramida

Prostřední a podle mnohých nejkrásnější pyramida nese jméno po Faraonovi Rachefovi. Návštěvníkům se Rachefova pyramida zdá vyšší, než Cheopsova. Je to způsobené tím, že se nachází na vyvýšenině. Rachefova pyramida měří 143,5m na výšku. Na špici Vás jistě zaujmou původní vápencové bloky.

Do pyramidy vedou dvě přístupové cesty. Jedna přímo stěnou pyramidy ve výšce 12 metrů a druhá začíná 30 metrů v zemi před pyramidou. Obě dvě cesty se pak ve výšce základny spojují a pokračují do pohřební komory Ta je až na strop vytesána ve skále a nachází se ve svislé ose pyramidy. Sarkofág z červené žuly je opatřen zasouvacím víkem. Ještě před pohřební komorou se nachází malá místnost, pravděpodobně určená pro část pohřební výbavy. 


Velká sfinga

Velká sfinga je nejzáhadnější sochou na světě. Neví se kdo, kdy a proč jí postavil. Strážce pohřebiště, jak se tato socha nazývá, byl vytesán z vápencového pahorku někdy kolem roku 2500 př. n. l. Bylo to za vlády Rachefa, faraóna 4. dynastie. Název sfinga pochází z egyptského označení šesepanch, což znamená živý obraz (nebo také živoucí modla). Sfinga je 60 metrů dlouhá a 20 metrů široká. Je vytesána z jednoho kusu kamene, až na část zad a předních tlap, které byly vytvořeny z pálených cihel a upravených kamenů. Orientovaná je přesně východo-západním směrem a její oči vzhlížejí k východu. Má lví tělo a lidskou tvář širokou 4 metry. Na hlavě má klasickou pokrývku hlavy faraonů - nemes a na čele ureus (královskou kobru). Na bradě sfingy byl kdysi dlouhý kamenný vous, ten byl však zničen při tažení Napoleona do Egypta v 18.stol.


Mankaureova pyramida

Třetí a nejmenší pyramidou z Gízských pyramid je pyramida Menkaureova s výškou 66,45 m. Pyramida (známá jako třetí pyramida) byla nově zařízena pravděpodobně v průběhu 26. dynastie, když byl znovu oživen kult králů pochovaný v Gíze. Stejně jako u ostatních pyramid byl pro jádro použit vápenec z nedalekých lomů.

Chodba uvnitř pyramidy nejdříve sestupuje pyramidou, posléze skalním podložím ústí do tzv. horní předsíně. V horní předsíni byla nalezena dřevěná rakev s Menkaureovým jménem a se zbytky lidských kostí. Z horní předsíně vede krátká chodba do pohřební komory. Pohřební komora je obložená červenou žulou. Sedlový strop je rovněž z červené žuly a je navíc vytesaný do klenby. V pohřební komoře byl nalezen zdobený bazaltový sarkofág. Nešťastnou náhodou však při převozu do Velké Británie spadl do Středozemního moře. V jedné z místností uvnitř pyramidy se dochovala jedna z Chafreových soch, které tu byly uloženy v pozdějších dobách. Mezi nimi se nacházela pravděpodobně i nejslavnější egyptská socha, která zpodobňuje sedícího krále se sokolem za zády na opěradle trůnu

Pohřební výbava ani mumie faraóna se bohužel nenašly. K pyramidovému komplexu patří kultovní pyramida, zádušní a údolní chrám a chrám sfingy . Údolní chrám Chafreova komplexu se nachází nedaleko Velké sfingy.

Fotogalerie pyramidy v Gíze:

© David Maděra - Dovčaonline.cz, nekopírujte prosím fotky