Podmínky cestování

podmínky návratu do ČR z dovolené

Snažíme se souhrnně informovat o vstupních podmínkách zpět do České republiky. Je ale třeba vědět, že každý stát má své individuální podmínky vstupu. Jejich přesné znění najdete na odkazu www.dovolena2021.cz

Pravidla pro návrat z EU

Aktuálně nejsou žádné speciální podmínky pro návrat z EU

Pravidla pro návrat ze zemí mimo EU

Osoby starší 12ti let cestující z těchto zemí, musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář - potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář nemusí vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální pozemní cestou, dopravní prostředek, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.

Před vstupem na území ČR je třeba disponovat:

  • výsledkem RT PCR nebo RAT testu, nebo
  • národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, nebo
  • certifikátem o prodělané nemoci

Po návratu do ČR, pokud není cestující držitelem certifikátu o očkování nebo prodělání COVID 19 nařizuje se podrobit se RT PCR testu v rozmezí 5-7 den po návratu do ČR, pokud orgán ochrany veřejného zdraví nerozhodl jinak.