Podmínky cestování

podmínky návratu do ČR z dovolené

Snažíme se souhrnně informovat o vstupních podmínkách zpět do České republiky. Je ale třeba vědět, že každý stát má své individuální podmínky vstupu. Jejich přesné znění najdete na odkazu www.dovolena2021.cz

ZELENÁ BARVA - NÍZKÉ RIZIKO

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Vyjimku mají pouze osoby, které jsou 14 a více dní od ukončeného očkování nebo onemocnění prodělali.

zdroj a úplné znění nařízení najdete na www.mzv.cz

ORANŽOVÁ BARVA - STŘEDNÍ RIZIKO

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2Vyjimku mají pouze osoby, které jsou 14 a více dní od ukončeného očkování nebo onemocnění prodělali.


zdroj a úplné znění nařízení najdete na www.mzv.cz

Očkované osoby: Prokázání se národním certifikátem o dokončeném očkování (nejméně 14 dní od očkování a max 9 měsíců od aplikace dávky)

 Osoby s prodělaným onemocněním Covid 19: prokázání se certifikátem o prodělání onemocnění Covid 19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahující razítko a indentifikační údajelékaře, povinost vyplnit příjezdový formulář a v případě přepravy veřejnou dopravou (autobus, letadlo), disponovat negativním výsledkem antigenního (max 48h od odběru) nebo PCR testu (max 72h od odběru). Po návratu do pěti dnů absolvovat PCR test a do doby výsledku se samoizolovat.

ČERVENÁ BARVA - VYSOKÉ RIZIKO

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí cestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu).

V případě cesty do ČR individuální přepravou, nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Kompletní informace najdete na stránce www.mzv.cz

Očkované osoby: Prokázání se národním certifikátem o dokončeném očkování (nejméně 14 dní od očkování a max 9 měsíců od aplikace dávky)

TMAVĚ ČERVENÁ - VELMI VYSOKÉ RIZIKO

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Osoby s prodělaným onemocněním Covid 19: prokázání se certifikátem o prodělání onemocnění Covid 19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahující razítko a indentifikační údajelékaře, povinost vyplnit příjezdový formulář a v případě přepravy veřejnou dopravou (autobus, letadlo), disponovat negativním výsledkem antigenního (max 48h od odběru) nebo PCR testu (max 72h od odběru). Po návratu do pěti dnů absolvovat PCR test a do doby výsledku se samoizolovat.

Kompletní informace najdete na stránce www.mzv.cz